Over Anaphem

Academische werkplaats Anaphem van start

GGD Gelderland-Zuid  en de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid zijn begin 2016 gestart met de inrichting van de academische werkplaats.  Anaphem staat voor Academic Network for Applied Public Health and Emergency Management . Dit is een kennisinfrastructuur waarin mensen uit beleid, onderzoek en praktijk samenwerken, met als doel de kwaliteit van het werk in de crisisbeheersing publieke gezondheid verder te verbeteren.

Landelijke bijeenkomst

Eind maart was er een bijeenkomst waaruit het belang van het bestaan van een academische werkplaats op het gebied van crisisbeheersing naar voren kwam. In deze landelijke bijeenkomst konden professionals kennismaken met Anaphem en meedenken over concrete onderzoeksthema’s. In tafelgesprekken kwam er onder andere een verdiepingsslag op thema’s als zelfredzaamheid, informatiemanagement, grootschalige evenementen, zorgcontinuïteit, GGB  en het onderzoeken van beleid.

Frank Klaassen (directeur publieke gezondheid Limburg-Zuid) leidde een panelgesprek, waar naast VRGZ-directeur Marijke van Veen en Moniek Pieters (directeur publieke gezondheid Gelderland-Zuid) ook Els van Schie (RIVM-directeur Milieu en Veiligheid), IFV-directeur Leo Zaal en Henriëtte Treurniet (plaatsvervangend directeur GGD GHOR Nederland) aan deelnamen. Vanuit het onderwijs en onderzoek waren Sivera Berben (associate lector Acute Intensieve Zorg aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen ) en Koos van der Velden  (hoogleraar public health aan het Radboud Universitair Medisch Centrum Nijmegen) vertegenwoordigd.

Ontstaan Academische Werkplaats

April 2014 tekenden RIVM, IFV en GHOR/GGD Nederland een intentieverklaring met als doel academisering van de witte kolom van de crisisbeheersing door het inrichten van een landelijke kennisinfrastructuur voor crisisbeheersing publieke gezondheid.
Hieruit ontstond een landelijke werkgroep om dit uit te gaan werken. Frans Lischer, sectorhoofd GHOR Gelderland-Zuid, nam vanuit het enthousiasme van de GGD en de VRGZ de rol van netwerkcoördinator op zich. Vanuit de GGD sloot Johan de Cock als wetenschappelijk coördinator aan. RIVM, IFV en GGD GHOR NL ondersteunen het initiatief van Gelderland-Zuid.  Hogeschool Arnhem Nijmegen en de Radboud Universiteit Nijmegen zijn ook nauw betrokken als samenwerkingspartners.

Om u op de hoogte houden van alle ontwikkelingen rondom Anaphem sturen we regelmatig een nieuwsbrief. De eerste nieuwsmail ontvangt u binnenkort. Daarin zullen we o.a. uitgebreid verslag doen van de landelijke bijeenkomst.

Frans Lischer, netwerkcoördinator

Frans LischerVanuit een achtergrond als verpleegkundige, opleider en manager in de gezondheidszorg werk ik sinds 2007 met veel plezier bij de GHOR in de VeiligheidsRegio Gelderland-Zuid, sinds 2009 als hoofd van de GHOR. Tijdens een landelijke GHOR-hoofden overleg werd, vanuit de werkgroep die zich heeft beziggehouden met het inrichten van een kennisinfrastructuur in de crisisbeheersing, gevraagd wie hierin wilde participeren. Mede door mijn studie Master Public Safety aan de TU Delft was mijn interesse gewekt en heb ik mijn vinger opgestoken. Gelderland-Zuid heeft het initiatief genomen tot een Academische Werkplaats Crisisbeheersing en ik heb met veel enthousiasme de rol van netwerkcoördinator op mij genomen. Mijn ambitie is het werkveld te professionaliseren door het daadwerkelijk verbinden van beleid, onderzoek, onderwijs en praktijk.

Johan de Cock, wetenschappelijk coördinator

Johan de CockIk ben vanaf 2001 werkzaam in het domein van de Publieke Gezondheid en Veiligheid en ben als afdelingshoofd Risico- en Risicobeoordeling en GAGS bij de GHOR in Rotterdam-Rijnmond werkzaam geweest. In de loop van de jaren heb ik veel activiteiten gedaan in landelijke verband via GGD GHOR Nederland. Tevens ben ik betrokken geweest bij het traject om te komen tot de  huidige intentieverklaring. Met mijn achtergrond in Arbeidsepidemiologie ben ik altijd geïnteresseerd in het verbinden van kennis en ervaring.

Mijn ambitie

Met respect voor het spanningsveld dat voortkomt uit verschillen in visies en overtuigingen tussen mensen, werk ik toe naar praktisch haalbare, effectieve en gedragen resultaten. Onder het motto: Kennis: Altijd toepasbaar!