Projecten

by

Anaphem staat voor Academic Network for Applied Public Health and Emergency Management. GGD Gelderland-Zuid en de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid zijn begin 2016 gestart met de inrichting van de academische werkplaats. Tijdens een landelijke bijeenkomst en rondetafelgesprekken konden diverse partijen aangeven met welke concrete onderzoeksvragen Anaphem aan de slag zou kunnen. Anaphem heeft daarna vervolgstappen gezet. Inmiddels

by

Eindverslag Eind – Periode: 01-03-2012 t/m 01-04-2013 Samenvatting Het project ‘Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid. Ondersteunende landelijke infrastructuur bij verankering en verbreding’ heeft tot doel om een landelijke ondersteunende infrastructuur in te richten voor de Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid (AWPG). Dit is gewenst met oog op verankering en borging van de samenwerking tussen beleid, onderzoek en