Johan.decock

by

Wat vliegt de tijd! Anaphem is alweer bijna drie jaar aan de slag. En daarmee is de periode waarvoor 20 regio’s hun steun hadden toegezegd bijna voorbij. Dus lag de vraag over de toekomst van Anaphem voor aan de DPG-raad. Op 28 juni jl. heeft de DPG-raad op basis van de Voortgangsrapportage besloten dat Anaphem

by

Beste lezer, Hoewel de 'gender-discussie' inmiddels is verdreven door 'Fipronil-gate' kiezen we voor de zekerheid toch maar voor een gender-neutrale aanhef. Je weet maar nooit: alle tenen lijken wat lang in het huidige tijdsgewricht! Nu de meesten mensen weer terugkeren van vakantie gaan we er ook bij Anaphem weer keihard tegenaan. Dat moet ook wel want

by

Anaphem staat voor Academic Network for Applied Public Health and Emergency Management. GGD Gelderland-Zuid en de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid zijn begin 2016 gestart met de inrichting van de academische werkplaats. Tijdens een landelijke bijeenkomst en rondetafelgesprekken konden diverse partijen aangeven met welke concrete onderzoeksvragen Anaphem aan de slag zou kunnen. Anaphem heeft daarna vervolgstappen gezet. Inmiddels

by

Bijna alle regio’s doen mee aan de Academische werkplaats crisisbeheersing! 30 maart hebben GGD Gelderland-Zuid  en de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, met ondersteuning van RIVM, IFV en GGD GHOR NL een landelijke bijeenkomst georganiseerd waarin professionals kennis konden maken met Anaphem en kenbaar konden maken met welke concrete onderzoeksvragen de werkplaats aan de slag zou kunnen. In