Admin

by

30 maart hebben GGD Gelderland-Zuid  en de VeiligheidsRegio Gelderland-Zuid, met ondersteuning van RIVM, IFV en GGD GHOR NL een landelijke bijeenkomst georganiseerd waarin professionals kennis konden maken met Anaphem en kenbaar konden maken met welke concrete onderzoeksvragen de werkplaats aan de slag zou kunnen. In tafelgesprekken kwam er o.a. een verdiepingsslag op thema’s als zelfredzaamheid,

by

Eindverslag Eind – Periode: 01-03-2012 t/m 01-04-2013 Samenvatting Het project ‘Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid. Ondersteunende landelijke infrastructuur bij verankering en verbreding’ heeft tot doel om een landelijke ondersteunende infrastructuur in te richten voor de Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid (AWPG). Dit is gewenst met oog op verankering en borging van de samenwerking tussen beleid, onderzoek en