by

Anaphem is gestart

30 maart hebben GGD Gelderland-Zuid  en de VeiligheidsRegio Gelderland-Zuid, met ondersteuning van RIVM, IFV en GGD GHOR NL een landelijke bijeenkomst georganiseerd waarin professionals kennis konden maken met Anaphem en kenbaar konden maken met welke concrete onderzoeksvragen de werkplaats aan de slag zou kunnen. In tafelgesprekken kwam er o.a. een verdiepingsslag op thema’s als zelfredzaamheid, informatiemanagement en het onderzoeken van beleid.

Academische werkplaats Crisisbeheersing: Anaphem

De brand in Moerdijk heeft ons laten zien, welke uitdaging het is om de juiste kennis en informatie te krijgen op de plek waar dat het hardste nodig is. Zo’n netwerk vraagt dat je elkaar kent en uitspreekt wat je nodig hebt; landelijk en regionaal.

Anaphem staat voor Academic Network for Applied Public Health and Emergency Management GGD Gelderland-Zuid  en de VeiligheidsRegio Gelderland-Zuid zijn begin 2016 gestart met de inrichting van de academische werkplaats.

Waar staat Anaphem over vijf jaar?

Frank vraagt de panelleden zich in gedachten te verplaatsen naar het symposium ter ere van het eerste lustrum van Anaphem. Wat is Anaphem dan? Marijke Veen wenst “dat dit Anaphem dan iets unieks verkoopt, wat nergens anders te koop is.” Sivera Berben ziet dan een student samen met een medewerker GHOR een onderzoek presenteren en hoopt dat beiden ook in staat zijn om mee te denken over de lange lijn voor crisisbeheersing publieke gezondheid. Els van Schie wenst dat dan zichtbaar is dat de GHOR zich geëquipeerd voelt, op basis van kennis. Henriette Treurniet heeft het beeld van het kind in verwondering voor ogen en hoopt: “Dat het de tijd krijgt om door te gaan en voor al zijn plannen en wensen voldoende zakgeld heeft.” Leo Zaal hoopt dan te zien: “Dat de resultaten van de onderzoeken opgenomen worden in onderwijs en dat er een landelijke onderzoeksagenda is.”

Moniek Pieters sluit af: ‘Ik realiseer me dat de eerste schreden het moeilijkst zijn, maar ik wens dat er dan een paar mooie parels zijn die vertrouwen geven. Ook hoop ik dat er dan geen acht academische werkplaatsen crisisbeheersing zijn, maar juist één waarin meerdere regio’s participeren.”