by

Anaphem Actueel

Bijna alle regio’s doen mee aan de Academische werkplaats crisisbeheersing!

30 maart hebben GGD Gelderland-Zuid  en de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, met ondersteuning van RIVM, IFV en GGD GHOR NL een landelijke bijeenkomst georganiseerd waarin professionals kennis konden maken met Anaphem en kenbaar konden maken met welke concrete onderzoeksvragen de werkplaats aan de slag zou kunnen. In tafelgesprekken kwam er o.a. een verdiepingsslag op thema’s als zelfredzaamheid, informatiemanagement en het onderzoeken van beleid. Anaphem heeft nu de eerste stappen gezet. Inmiddels hebben 22 GHOR GGD regio’s aangegeven ook financieel bij te willen dragen aan de infrastructuur.

Lees verder: Anaphem Actueel (Wo12okt16)