by

Anaphem Actueel – OKT 2019

Wat vliegt de tijd! Anaphem is alweer bijna drie jaar aan de slag. En daarmee is de periode waarvoor 20 regio’s hun steun hadden toegezegd bijna voorbij. Dus lag de vraag over de toekomst van Anaphem voor aan de DPG-raad. Op 28 juni jl. heeft de DPG-raad op basis van de Voortgangsrapportage besloten dat Anaphem de komende 5 jaar doorgaat! De DPG’en van alle 25 regio’s bevestigen het belang van het professionaliseren van het werkveld én het onderbouwen van onze advisering. Over drie jaar een evaluatie plaatsvinden om te beoordelen of we samen op de juiste weg zijn.

In samenwerking met de regio’s hebben we de afgelopen jaren twee onderzoekslijnen benoemd: ‘Grootschalig Geneeskundige Bijstand’ (GGB) en ‘Evenementenadvisering’. Beide lijnen hebben hun eerste vruchten afgeworpen en het is mooi om te zien dat diverse regio’s aansluiten met deelonderzoeken. Ondersteund door de Adviesraad heeft de Stuurgroep besloten dat Anaphem zich de komende periode echter volledig zal concentreren op het onderwerp ‘Evenementenadvisering’.

Lees verder: Anaphem Actueel Okt19

Lees meer over bijdrage aan WADEM 2019: Today’s Anaphem MAY19


Time flies! Anaphem exists for almost three years now. The period for which 20 regions had promised their support. So, the Council of Directors of Public Health (DPG council) discussed the future of Anaphem. On 28 June of this year, based on the Progress Report, the DPG Council decided that Anaphem will continue for the next 5 years! The DPGs of all 25 regions confirmed the importance of professionalizing the professional field and substantiation of our advice role. After three years, an evaluation will take place (2022) to assess whether we are on the right track together.

In cooperation with the regional Safety Authorities, two lines of research were defined: “Large-scale Prehospital Assistance (LSPA)” and “Public Health Advise on Events and Mass Gatherings (Public Health Event Advice)”. Both lines have already delivered research results and it is nice to see that various regions are joining in with sub- studies. Supported by the Advisory Board, the Steering Committee has decided that Anaphem will, in the coming period, fully concentrate on the topic of Public Health Event Advice (PHEA).

Further reading:  Today’s Anaphem OCT19

Read more about contribution to WADEM: Today’s Anaphem MAY19