by

Anaphem Actueel – AUG 2017

Beste lezer,

Hoewel de 'gender-discussie' inmiddels is verdreven door 'Fipronil-gate' kiezen we voor de zekerheid toch maar voor een gender-neutrale aanhef. Je weet maar nooit: alle tenen lijken wat lang in het huidige tijdsgewricht!

Nu de meesten mensen weer terugkeren van vakantie gaan we er ook bij Anaphem weer keihard tegenaan. Dat moet ook wel want er staat heel wat op de agenda in de tweede helft van dit jaar. En die tweede helft is, zoals we allemaal ervaren, eigenlijk maar een kwart jaar. Er worden mooie resultaten bereikt op de onderzoeksthema's Evenementen, GGB en GAGS en we gaan een nieuw thema verkennen: eenhoofdige leiding van de processen AG en PG in de opschaling. Voor sommige regio's een vanzelfsprekendheid, voor andere een brug te ver. De Stuurgroep van Anaphem heeft, op basis van de mening van de Adviesraad, ingestemd met ons voorstel dit onderwerp te gaan verkennen. Dat betekent nog niet dat we het ook (kunnen) oppakken maar om de vraag te kennen moeten we deze eerst verkennen. Een uitnodiging voor de kennissessie staat verderop in deze Anaphem Actueel.

We wensen jullie en mooie en productieve tweede helft!

Anaphem Actueel augustus 2017