by

Anaphem Actueel

Anaphem staat voor Academic Network for Applied Public Health and Emergency Management. GGD Gelderland-Zuid en de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid zijn begin 2016 gestart met de inrichting van de academische werkplaats. Tijdens een landelijke bijeenkomst en rondetafelgesprekken konden diverse partijen aangeven met welke concrete onderzoeksvragen Anaphem aan de slag zou kunnen. Anaphem heeft daarna vervolgstappen gezet. Inmiddels hebben 22 GHOR GGD regio’s aangeven ook financieel bij te willen dragen aan de infrastructuur. Vanaf 1 januari 2017 is Anaphem van start gegaan met een aantal thema’s.

Anaphem Actueel januari 2017