by

Wat vliegt de tijd! Anaphem is alweer bijna drie jaar aan de slag. En daarmee is de periode waarvoor 20 regio’s hun steun hadden toegezegd bijna voorbij. Dus lag de vraag over de toekomst van Anaphem voor aan de DPG-raad. Op 28 juni jl. heeft de DPG-raad op basis van de Voortgangsrapportage besloten dat Anaphem

by

Beste lezer, Hoewel de 'gender-discussie' inmiddels is verdreven door 'Fipronil-gate' kiezen we voor de zekerheid toch maar voor een gender-neutrale aanhef. Je weet maar nooit: alle tenen lijken wat lang in het huidige tijdsgewricht! Nu de meesten mensen weer terugkeren van vakantie gaan we er ook bij Anaphem weer keihard tegenaan. Dat moet ook wel want

by

Vanaf 1 januari 2017 is Anaphem van start gegaan met een aantal thema’s. In deze Anaphem actueel houden wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen binnen Anaphem. The Anaphem Express is on track! De eerste Denktank overleggen zijn inmiddels geweest, gevolgd door een eerste Adviesraad en een eerste Stuurgroep overleg. We zijn op

by

Anaphem staat voor Academic Network for Applied Public Health and Emergency Management. GGD Gelderland-Zuid en de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid zijn begin 2016 gestart met de inrichting van de academische werkplaats. Tijdens een landelijke bijeenkomst en rondetafelgesprekken konden diverse partijen aangeven met welke concrete onderzoeksvragen Anaphem aan de slag zou kunnen. Anaphem heeft daarna vervolgstappen gezet. Inmiddels

by

Bijna alle regio’s doen mee aan de Academische werkplaats crisisbeheersing! 30 maart hebben GGD Gelderland-Zuid  en de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, met ondersteuning van RIVM, IFV en GGD GHOR NL een landelijke bijeenkomst georganiseerd waarin professionals kennis konden maken met Anaphem en kenbaar konden maken met welke concrete onderzoeksvragen de werkplaats aan de slag zou kunnen. In

by

30 maart hebben GGD Gelderland-Zuid  en de VeiligheidsRegio Gelderland-Zuid, met ondersteuning van RIVM, IFV en GGD GHOR NL een landelijke bijeenkomst georganiseerd waarin professionals kennis konden maken met Anaphem en kenbaar konden maken met welke concrete onderzoeksvragen de werkplaats aan de slag zou kunnen. In tafelgesprekken kwam er o.a. een verdiepingsslag op thema’s als zelfredzaamheid,

by

Eindverslag Eind – Periode: 01-03-2012 t/m 01-04-2013 Samenvatting Het project ‘Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid. Ondersteunende landelijke infrastructuur bij verankering en verbreding’ heeft tot doel om een landelijke ondersteunende infrastructuur in te richten voor de Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid (AWPG). Dit is gewenst met oog op verankering en borging van de samenwerking tussen beleid, onderzoek en