oktober 2019

by

Wat vliegt de tijd! Anaphem is alweer bijna drie jaar aan de slag. En daarmee is de periode waarvoor 20 regio’s hun steun hadden toegezegd bijna voorbij. Dus lag de vraag over de toekomst van Anaphem voor aan de DPG-raad. Op 28 juni jl. heeft de DPG-raad op basis van de Voortgangsrapportage besloten dat Anaphem