2017

by

Beste lezer, Hoewel de 'gender-discussie' inmiddels is verdreven door 'Fipronil-gate' kiezen we voor de zekerheid toch maar voor een gender-neutrale aanhef. Je weet maar nooit: alle tenen lijken wat lang in het huidige tijdsgewricht! Nu de meesten mensen weer terugkeren van vakantie gaan we er ook bij Anaphem weer keihard tegenaan. Dat moet ook wel want

by

Vanaf 1 januari 2017 is Anaphem van start gegaan met een aantal thema’s. In deze Anaphem actueel houden wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen binnen Anaphem. The Anaphem Express is on track! De eerste Denktank overleggen zijn inmiddels geweest, gevolgd door een eerste Adviesraad en een eerste Stuurgroep overleg. We zijn op

by

Anaphem staat voor Academic Network for Applied Public Health and Emergency Management. GGD Gelderland-Zuid en de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid zijn begin 2016 gestart met de inrichting van de academische werkplaats. Tijdens een landelijke bijeenkomst en rondetafelgesprekken konden diverse partijen aangeven met welke concrete onderzoeksvragen Anaphem aan de slag zou kunnen. Anaphem heeft daarna vervolgstappen gezet. Inmiddels