april 2013

by

Eindverslag Eind – Periode: 01-03-2012 t/m 01-04-2013 Samenvatting Het project ‘Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid. Ondersteunende landelijke infrastructuur bij verankering en verbreding’ heeft tot doel om een landelijke ondersteunende infrastructuur in te richten voor de Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid (AWPG). Dit is gewenst met oog op verankering en borging van de samenwerking tussen beleid, onderzoek en